រដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី

Mondulkiri Administration
ស្វែងរក

ប្រវត្តិខេត្តមណ្ឌលគិរី

  • 11.4ពាន់
  • ដោយ Admin

១.សាវតាខេត្តមណ្ឌលគិរី

ខេត្តមណ្ឌលគិរី ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ១៩៦១ ដោយ ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេច ព្រះនរោត្តម សីហនុ ព្រះមហាវរក្សត្រ ព្រះវររាជបិតា ឯករាជ្យ បូរណ ភាពទឹកដី និងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមតរនកោដ្ឋ ដោយមានស្រុកចំនួន ០៣ គឺ ស្រុកកោះញែក ស្រុកច្បារ និងស្រុកអូររាំង។

២.ឥស្សរៈជនដែលធ្លាប់ជាចៅហ្វាយ ឬអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោយ១៩៦១

១.លោក​ វរៈសេនីយ៍ខៀវប៊ុន១៩៦១-១៩៦៨ចាហ្វាយខេត្ត
២.លោក វរៈសេនីយ៍នូថូ១៩៦៩ចាហ្វាយខេត្ត
៣.លោក វរៈសេនីយ៍ត្រីខៀវប៊ុន១៩៧០ចាហ្វាយខេត្ត
៤.សមាមិត្តផានឡាំង១៩៧០-១៩៧៧ប្រធានតំបន់
៥.សមាមិត្តនូសារុន១៩៧៧-១៩៧៩ប្រធានតំបន់
៦.លោកខាំងន១៩៧៩-១៩៨២ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត
៧.លោកសើម១៩៧៩-១៩៨២ប្រធានគណៈកម្មាធិការបច្ចឹមបក្ស
៨.លោកមយសើយ១៩៨២-១៩៨៥ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត
៩.សមាមិត្តចាន់យឿន១៩៨៣-១៩៩១ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តន៍ខេត្ត
១០.សមាមិត្តលីសុន១៩៩១-១៩៩២ចាហ្វាយខេត្ត(សម័យរដ្ឋកម្ពុជា)
១១.ឯកឧត្តមរ័ត្នសារ៉េម១៩៩២-១៩៩៣ចាហ្វាយខេត្ត(សម័យអុនតាក់)
១២. ឯកឧត្តមហូសុខ១៩៩៣-១៩៩៤អភិបាលខេត្ត
១៣ ឯកឧត្តមជុំឈាងធ្នូ ១៩៩៤-១៩៩៩អភិបាលខេត្ត
១៤. ឯកឧត្តមឆោម​​ប៊ុនខន១៩៩៩អភិបាលខេត្ត
១៥. ឯកឧត្តមតោសឿត២០០០-២០០៤អភិបាលខេត្ត
១៦. ឯកឧត្តមធូសុន២០០៤-២០០៧អភិបាលខេត្ត
១៧.ឯកឧត្តមឡាយសុខា២០០៧-២០០៩អភិបាលខេត្ត
១៨.ឯកឧត្តមចាន់យឿន២០០៩-២០១៣អភិបាលខេត្ត
១៩.ឯកឧត្តមអេងប៊ុនហ៊ាង២០១៣-២០១៦អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
២០.ឯកឧត្តមស្វាយសំអ៊ាង២០១៦-២០២១អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត
២១.ឯកឧត្តមថងសាវុន២០២១-បច្ចុប្បន្នអភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្ត